Výuka jazyků na základních školách

1. Program „Angličtina hrou“ vrací dětem zájem o jazyk

Při větším počtu žáků v jedné třídě je i pro skvělého angličtináře těžké pracovat s každým individuálně. 

Dovedeme zaujmout i děti, kterým angličtina nejde a nemají o ni zájem.

Naše kurzy přispívají ke spokojenosti dětí, rodičů i vyučujících:

Žáci stráví minimum času v lavicích. Neustále se zapojují a pohybují.

Zastáváme individuální přístup. Pomáháme každému podle jeho možností.

Získáváme pro angličtinu i žáky, které jazyky nebaví a mají špatné známky.

2. Připravujeme děti na získání mezinárodního certifikátu YLE

YLE neboli „Young Learners English Tests“ je cambridgeská jazyková zkouška pro děti. 

Podle věku mohou žáci získat certifikát:

Starters – 3. - 4. třída

Movers – 5. - 6. třída

Flyers – 7. - 9. třída

Certifikát získá za účast každý přihlášený. Dětem však ukazuje, že jejich úsilí má smysl a dává jim motivaci učit se dál.

V případě zájmu alespoň 18 dětí můžeme zorganizovat zkoušku přímo ve škole. 

Děti budou ve známém prostředí pod menším tlakem a dosáhnou lepších výsledků.

Praktické informace 

Učebny máme ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve Frýdku-Místku a v Ostravě

Vyučujeme také v Havířově a Novém Jičíně a rádi přijedeme i k vám

Ceny od 70 Kč / 45min / 1 dítě

Přesná cena kurzu se odvíjí od počtu lekcí v daném pololetí.