Náš tým

Zuzana

Dosažené vzdělání
Magisterské studium - Filozofická fakulta na Ostravské univerzitě v Ostravě, program Překladatelství a tlumočnictví, obor Angličtina pro překladatelskou praxi
Bakalářské studium - Filozoficko-přírodovědecká fakulta na Slezské Univerzitě v Opavě, program Humanitní studia, obor Angličtina a historie
Doplňkové vzdělání
CAE - Certificate in Advanced English
CPE - Certificate in Proficiency English
Vyučované jazyky
Angličtina, čeština pro cizince

Katrin

Dosažené vzdělání
Magisterské studium - Filozofická fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Anglická filologie a aplikovaná ekonomická studia
Bakalářské studium - Filozofická fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Angličtina a aplikovaná ekonomika
Pedagogické minimum na Univerzitě Palackého v Olomouci
Doplňkové vzdělání
CPE – Certificate in Proficiency English
Studijní stáž na University of Durham v UK
Vyučované jazyky
Angličtina

Michaela

Dosažené vzdělání
Magisterské studium - Přírodovědecká fakulta na Ostravské univerzitě v Ostravě, program Učitelství pro střední školy, obor Anglický jazyk a literatura a Biologie
Bakalářské studium - Přírodovědecká fakulta na Ostravské univerzitě v Ostravě, program Učitelství pro střední školy, obor Anglický jazyk a literatura a Biologie
Vyučované jazyky
Angličtina

Tereza

Dosažené vzdělání
Magisterské studium - Filozofická fakulta na Masarykově univerzitě, obor Překladatelství francouzského jazyka
Bakalářské studium - Filozofická univerzita na Ostravské univerzitě v Ostravě, obor Francouzský jazyk a literatura a Anglický jazyk a literatura
Doplňkové vzdělání
FCE - First Certificate in English
Studijní stáž na Université de Nancy ve Francii
Vyučované jazyky
Angličtina, francouzština

Martina

Dosažené vzdělání
Bakalářské studium – Filozofická fakulta na Ostravské univerzitě v Ostravě, program Filologie, obor Anglický jazyk a literatura
Doplňkové vzdělání
FCE - First Certificate in English
Státní jazyková zkouška z anglického jazyka
Vyučované jazyky
Angličtina

Marian

Dosažené vzdělání
Standard British Certificate, general english, intermediate level
CAE – Certificate in Advanced English
CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages
Vyučované jazyky
Angličtina

Lucie

Dosažené vzdělání
Bakalářské studium – Pedagogická fakulta na Ostravské Univerzitě v Ostravě, obor Speciální pedagogika
Doplňkové vzdělání
FCE - First Certificate in English
Vyučované jazyky
Angličtina

Adam

Dosažené vzdělání
Padbury Senior High School, Certificate of Graduation, Australia
Curtin University of Technology, Bachelor of Social Work, Australia
Vyučované jazyky
Angličtina

Daniela

Dosažené vzdělání
Darwin High School, Australia
Doplňkové vzdělání
Státní jazyková zkouška
Cloverleaf Mini CELTA
Metodický seminář Jak oživit výuku cizího jazyka
Seminář Learning to learn
Vyučované jazyky
Angličtina

Václav

Dosažené vzdělání
Magisterské studium - Pedagogická fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Učitelství matematiky pro SŠ a Ruská filologie
Bakalářské studium - Pedagogická fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Matematika a Ruská filologie
Doplňkové vzdělání
Státní jazyková zkouška z ruského jazyka
Studijní stáž na Státním institutu ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě
Vyučované jazyky
Ruština

Jindřiška

Dosažené vzdělání
Magisterské studium - Pedagogická fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Německý jazyk a zeměpis
Vyučované jazyky
Němčina

Ondra

Dosažené vzdělání
Bakalářské studium - Fakulta bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole Báňské-Technické Univerzitě v Ostravě, obor Havarijní plánování a krizové řízení
Doplňkové vzdělání
Work and Travel, Greater Houston Pool Manager, Missouri City, Texas
Vyučované předměty
Matematika, fyzika, angličtina, čeština

Vendula

Dosažené vzdělání
Bakalářské studium: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Doplňkové vzdělání
FCE – First Certificate in English
Zkušenosti
Dlouhodobé zkušenosti s vedením pohybových, výtvarných a jazykových kroužků pro nejmenší
Vyučované předměty
Angličtina pro děti

Kateřina

Dosažené vzdělání
Magisterské studium: Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, obor Bezpečnostní management
Bakalářské studium: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, obor Bezpečnostní služby
Doplňkové vzdělání
FCE – First Certificate in English
Vyučované předměty
Angličtina

Markéta

Dosažené vzdělání
Bakalářské studium - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Speciálně pedagogická andragogika
Doplňkové vzdělání
FCE – First Certificate in English
Státní jazyková zkouška z anglického jazyka
Studijní stáž na University of Helsinki ve Finsku
Roční pracovní stáž v Irsku (práce v komunitě s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením)
Vyučované předměty
Angličtina

Darja

Dosažené vzdělání
Magisterské studium: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, obor Učitelství anglického jazyka a literatury a historie pro střední školy
Bakalářské studium: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, obor Anglický jazyk a literatura - Historie
Zkušenosti
Dlouhodobé zkušenosti s výukou anglického jazyka pro děti i dospělé
Vyučované předměty
Angličtina

Marie

Dosažené vzdělání
Magisterské studium: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Dějiny výtvarných umění
Bakalářské studium: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Dějiny výtvarných umění
Doplňkové vzdělání
ECL certifikát z anglického jazyka
öSD certifikát z německého jazyka
Vyučované předměty
Angličtina, Němčina