Specializované kurzy

Zaměříme se na oblast jazyka,ve které se potřebujete zdokonalit

Specializované kurzy pro firmy vám dají specifickou slovní zásobu, umožní vám cizojazyčnou konverzaci o profesně blízkých tématech a otevřou dveře k zahraničním zdrojům.

Vyberte si z našich kurzů:

Obchodní angličtina - úroveň A1, A2, B1, B2, C1

pro ty, kdo potřebují efektivně, profesionálně a bez chyb komunikovat s anglicky mluvícími kolegy či partnery

kurz je vhodný pro manažery, personalisty, obchodníky i asistentky

kurzy vedou aprobovaní čeští lektoři nebo rodilí mluvčí z USA, Británie či Austrálie

Kurz pro personalisty

ideální pro HR manažery, personalisty i recruitery

získáte komunikační dovednosti nutné pro nábor, komunikaci se zahraničními pobočkami i zaměstnanci

Kurz zaměřený na marketing

profesionálně vedený kurz pro vedoucí pracovníky zodpovědné za marketingové aktivity, pracovníky marketingových a obchodních oddělení, oddělení vývoje produktu i pro manažery

získáte slovní zásobu potřebnou pro plánování a implementaci marketingových strategií, komunikaci se zahraničními partnery i pro studium zahraničních materiálů

Kurz zaměřený na logistiku

ideální kurz pro manažery, kteří ve firmě zodpovídají za logistiku

Kurz zaměřený na bankovnictví a finance

kurz pro pracovníky působící v oblasti financí a bankovnictví, kteří potřebují zdokonalit svůj jazykový projev

slovní zásoba z oboru vám otevře cestu k datům ze zahraničí a umožní vám prezentovat služby zahraničním klientům

Kurz zaměřený na automobilový průmysl

kurz svěle sedí zaměstnancům v automobilovém průmyslu, kteří často komunikují s anglicky mluvícím managementem či zahraničními zákazníky

znalosti z kurzu využijí také zaměstnanci širokého okruhu subdodavatelských oborů

prohloubíte své znalosti technického jazyka a dovedete se domluvit s partnery napříč vaším odvětvím

Kurz zaměřený na stavebnictví

hodí se zaměstnancům i manažerům, kteří pracují ve stavebnictví a potřebují si rozšířit slovní zásobu v oboru

díky kurzu posílíte své všeobecné komunikační schopnosti a rozšíříte své možnosti na českém i zahraničním trhu

Specializované jazykové kurzy vám pomůžou otevřít dveře k novým zakázkám i partnerům.

Ozvěte se

Domluvíme se na konkrétních podmínkách.