Online podpora

Díky online informačnímu systému máme výuku vždy pod kontrolou

Při práci využíváme online informační systém navržený přímo pro firemní kurzy. Proto snadno zvládáme organizaci i administrativu, evidujeme docházku a ukazujeme studentům jejich pokroky.

Online systém zajišťuje snadnou organizaci

Evidujete docházku zaměstnanců v kurzech

Vidíte každý pokrok

Jednoduše spočítáte náklady na výuku

Lekce rušíte nebo přesouváte online

Účastníci kurzu se snadno dostanou k lekcím i výsledkům

Studenti mají k dispozici kompletní historii lekcí a domácích úloh

Vždy se mohou vrátit k výukovým plánům a studijním materiálům

Každý účastník vidí v systému své výsledky a svá zlepšení

Navíc máte rychlý přístup k průběžnému hodnocení lektorů studenty

Kvalitu výuky neustále kontrolujeme. 

Přesvědčte se

i

Praktické informace

Kurzy vám budeme fakturovat jednou měsíčně, abyste vždy platili pouze za lekce, které skutečně proběhly. Lekci je možné stornovat do 18. hodiny předcházejícího dne. Včas vám dáme vědět o každé případné organizační změně (například změna lektora v průběhu kurzu z organizačních důvodů).

Ozvěte se

Domluvíme se na vašich konkrétních podmínkách