Cambridgeské zkoušky z angličtiny:
KET - Key English Test/KET for schools

Pomůžeme vám nebo vašemu dítěti získat cambridgeský certifikát z angličtiny KET. Zkouška ukazuje, že vaše kroky v angličtině směřují správným směrem.

Rozpis kurzů

Co obnáší zkouška KET?

KET ověřuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ukazuje, že dovedete používat angličtinu v jednoduchých situacích a že máte skvělý start do anglického jazyka.

Skládá se ze tří částí: Čtení a psaní, poslech, mluvený projev.

Pomůžeme vám i vašim dětem získat cambridgeský certifikát

Kde se na cambridgeský certifikát připravit?

V naší jazykové škole

Ve Frýdku-Místku, v Ostravě nebo ve Frýdlantu nad Ostravicí

Spolupracujeme se zkušenými aprobovanými lektory, kteří umí zaujmout děti

Využíváme moderní vyučovací postupy, interaktivní tabuli a další didaktické pomůcky

Přímo ve škole vašeho dítěte

V případě zájmu alespoň 18 dětí můžeme zorganizovat zkoušku přímo ve vaší škole. Děti budou ve známém prostředí a dosáhnou lepších výsledků.