Další jazyky

Firemní kurzy Face2Face rozmluví vaši firmu v každém jazyce

Chcete zlepšit jazykové kompetence svého týmu? Máme mnohaleté know-how ve firemním jazykovém vzdělávání. Nabízíme firemní kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny, španělštiny a češtiny pro cizince. Naše kurzy vám přinesou nové možnosti.

Chci ve firmě kvalitní výuku jazyků

Zajistíme špičkové lektory pro každý firemní jazykový kurz

Už roky nabízíme skvělé služby v oblasti firemní výuky. Díky spolupráci s širokým okruhem zkušených a aprobovaných lektorů včetně rodilých mluvčích vám kromě velmi žádaných kurzů firemní angličtiny a firemní němčiny můžeme nabídnout také kvalitní výuku dalších jazyků.

Nabízíme tyto kurzy:

Francouzština pro firmy

 Italština pro firmy

Ruština pro firmy

 Španělština pro firmy

Naučíme vaše zaměstnance jazyk doopravdy používat:

Pracujeme s motivací studentů. Průběžně hodnotíme jejich pokroky a ukazujeme jim, jak se zlepšují

Flexibilně přizpůsobujeme učební plán. Reagujeme na aktuální úroveň účastníků kurzu, na jejich zpětné vazby, na jejich potřeby.

Zaměřujeme se vždy na to, co je pro vaši firmu důležité. Praktická využitelnost jazyka a reálné komunikační dovednosti jsou to, na čem nám záleží.

Využíváme moderní studijní materiály. Učíme podle nejnovějších trendů.

Pravidelně monitorujeme kvalitu výuky, spokojenost účastníků kurzu i spokojenost HR a manažerů firmy. Naše práce stojí na vzájemné zpětné vazbě.

Podívejte se, jak zajišťujeme vaši spokojenost

Jak probíhá spolupráce:

1

Pošlete nám poptávku s vašimi přesnými požadavky. Na jejím základě vám zašleme cenovou nabídku a domluvíme si termín schůzky.

2

První ukázková lekce zdarma je pro nás samozřejmostí.

3

Zdarma provedeme audit jazykové úrovně zaměstnanců a rozřadíme je podle pokročilosti do skupin.

4

Zahájíme výuku. Po několika lekcích znova zkontrolujeme rozřazení studentů.

5

Průběžně hodnotíme pokrok účastníků firemních kurzů. Svou docházku i pokroky studenti sami sledují také v informačním systému.

6

Po celou dobu přizpůsobujeme výuku tak, aby byla co nejužitečnější jak zaměstnancům, tak i vaší firmě.

7

Minimálně jednou ročně zpracujeme pro studenty zprávu o jejich celkové úrovni.

Objednejte pro svou firmu kvalitní jazykový kurz

i

Praktické informace

Kurzy vám budeme fakturovat jednou měsíčně, abyste vždy platili pouze za lekce, které skutečně proběhly. Lekci je možné stornovat do 18. hodiny předcházejícího dne. Včas vám dáme vědět o každé případné organizační změně (například změna lektora v průběhu kurzu z organizačních důvodů).

Ozvěte se

Domluvíme se na vašich konkrétních podmínkách