Cambridgeské zkoušky z angličtiny:
CAE - Certificate of Advanced English

S Face2Face získáte certifikát CAE bez potíží. Učíme efektivně, profesionálně a podle moderních metod.

Co obnáší zkouška CAE?

CAE ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška je mezinárodně uznávaná. Pomůže vám na českých i zahraničních školách i u většiny zaměstnavatelů.

Získáním certifikátu CAE dokazujete, že ovládáte angličtinu zcela plynule a dovedete ji bez nejmenších problému uplatnit při studiu, v zaměstnání i v osobním životě.

Skládá se ze čtyř částí: Čtení a gramatika, psaní, poslech a mluvený projev. Dohromady jde o cca 4 hodiny čistého testování.

Pomůžeme vám získat cambridgeský certifikát CAE

Kde se na cambridgeský certifikát připravit?

V naší jazykové škole

Najdete nás ve Frýdku-Místku, v Ostravě nebo ve Frýdlantu nad Ostravicí

Spolupracujeme se zkušenými aprobovanými českými lektory i s rodilými mluvčími

Učíme tak, aby vás výuka bavila. A máme skvělé výsledky.